Object

Title: Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 2 (14)

Description:

Ekonomia XXI Wieku stanowi kontynuację czasopisma Ekonomia = Economics

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information