Object

Title: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej - ujęcie teoretyczne

Title in english:

The Influence of Foreign Direct Investment on Productivity Factor in the Host Country - Theoretical View

Creator:

Kozłowska, Anna ; Szczepkowska-Flis, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 446-456

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono koncepcję, zgodnie z którą związek między poziomem nasycenia gospodarki kapitałem zagranicznym z tytułu absorpcji BIZ i produktywnością czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej ma charakter nieliniowy. W rozważaniach całkowity wpływ BIZ na produktywność czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej (efekt netto) traktowany jest jako wypadkowa efektu właścicielskiego (bezpośredni efekt BIZ) i efektów spillover (efekty pośrednie BIZ). Związek między BIZ i produktywnością czynników produkcji w ramach efektów spillover zmienia się z pozytywnego na negatywny po przekroczeniu pewnego granicznego poziomu nasycenia gospodarki kapitałem zagranicznym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120461

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information