Object

Title: Innowacyjność w województwie świętokrzyskim i jej wpływ na dynamizowanie gospodarki w regionie

Title in english:

Innovation in the Świętokrzyskie Province and Its Influence on Dynamizing Economic Development in the Region

Creator:

Piechnik, Mieczysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 696-708

Abstrakt:

Publikacja niniejsza omawia problematykę innowacyjności, jako czynnika dynamizującego gospodarkę w województwie świętokrzyskim. Innowacyjność prezentowana jest tu w kontekście wskaźników społeczno-gospodarczego rozwoju regionu świętokrzyskiego w latach 2000-2008. Istotnym elementem publikacji jest również ocena regionalnych wskaźników innowacyjności, które określają poziom rozwoju regionu i jego potencjał naukowo-badawczy, wyrażający zdolność do kreacji i absorpcji innowacji. Instrumentem usprawniającym wdrożenie procesów innowacyjnych jest Regionalna Strategia Innowacji, która zgodnie z prorozwojową polityką regionalną tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju i tym samym uruchamia mechanizmy społeczno-ekonomiczne do podwyższenia standardu materialnego życia ludności w całym regionie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120481

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information