Object structure
Title:

Straty monopolistyczne na przykładzie rynku gazu w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Monopolistic Losses on Gas Market Example in Poland

Creator:

Bernat, Tomasz

Subject and Keywords:

rynki skoncetrowane ; straty dobrobytu społecznego ; zagregowane straty monopolistyczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 81-94

Abstrakt:

Współczesne gospodarki oparte są w coraz większej mierze na sektorze MSP. Niemniej, nadal znaczna część PKB wytwarzana jest przez duże przedsiębiorstwa. Podmioty te dążą do zdobycia i utrzymania jak największych udziałów rynkowych i uzyskania pozycji lidera rynkowego. Uzyskanie takiej pozycji rodzi jednak pewne problemy z punktu widzenia efektywności alokacyjnej. Dominanci mogą zachowywać się nieefektywnie powodując powstawanie strat monopolistycznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstaw teoretycznych związanych z koncepcją nieefektywności alokacyjnej oraz powstawaniem strat monopolistycznych, jak również próbą kalkulacji takich strat, przy wykorzystaniu autorskiej metody kalkulacji. Przykładem jest rynek górnictwa naftowego i gazowego w Polsce, zdominowany przez PGNiG SA.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: