Object structure
Title:

Wpływ systemu negocjacji płacowych na funkcjonowanie rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wage Bargaining and Labour Market Performance

Creator:

Szymańska, Anita

Subject and Keywords:

negocjacje płacowe ; związki zawodowe ; centralizacja ; bezrobocie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 938-951

Abstrakt:

Negocjacje płacowe uważane są za jeden z najważniejszych mechanizmów wpływających bezpośrednio na rynek pracy w krajach OECD. Teoria ekonomii dowodzi, iż bezrobocie równowagi wzrośnie, gdy w wyniku negocjacji płacowych ustalony zostanie poziom płac wyższy niż wynikający z wydajności pracy. Wyniki badań empirycznych pokazują, iż szczególne znaczenie dla poziomu bezrobocia ma poziom centralizacji/koordynacji negocjacji płacowych. Dotychczas udowodniono, iż wysoce scentralizowane negocjacje płacowe wpływają na obniżenie przeciętnego poziomu bezrobocia. W przypadku pozostałych wskaźników charakteryzujących model negocjacji płacowych wyniki badań są niejednoznaczne. Wynika to z faktu, iż te same uwarunkowania instytucjonalne mogą oddziaływać w zróżnicowany sposób na rynek pracy, w zależności od uwarunkowań gospodarczych i politycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: