Object

Title: Zastosowanie metody DEA do porównania procesów dydaktycznych w szkołach wyższych

Title in english:

Application of DEA Method to Compare the Teaching Processes in Higher Education

Creator:

Rusielik, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 779-795

Abstrakt:

Artykuł zawiera badania porównawcze procesów dydaktycznych publicznych szkół wyższych. Do porównań wykorzystano metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Próba obejmowała 59 uczelni publicznych, natomiast wyniki badań zaprezentowane w treści artykułu dotyczą rezultatów uzyskanych dla 17 uniwersytetów. Autor skupił się na analizie grup porównawczych, obejmujących uczelnie efektywne, wyselekcjonowanych do porównań dla uniwersytetów wykazujących się pewnym stopniem nieefektywności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120488

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information