Object

Title: Koncepcja i metodologia oceny efektywności wydatków sektora publicznego

Title in english:

Evaluation of Public Sector Expenditures Efficiency : Conception and Methodology

Creator:

Kozuń-Cieślak, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 208-217

Abstrakt:

Racjonalność gospodarowania środkami publicznymi jest warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania tego sektora oraz budowania podstaw zaufania społeczeństwa do władzy. Badanie efektywności wymaga określenia sposobu mierzenia wyników działalności danej jednostki gospodarującej, co w przypadku sektora publicznego jest szczególnie trudne ze względu na jego specyfikę. W ramach niniejszego opracowania została podjęta próba sformułowania teoretycznej i metodologicznej koncepcji szacowania efektywności wydatków sektora publicznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120777

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information