Object

Title: Struktura finansowania działalności inwestycyjnej małopolskich MSP w aspekcie integracji z Unią Europejską

Title in english:

The Financing Structure of Investment Activities of SMEs in Małopolska in the Aspect of the Integration with the EU

Creator:

Duda, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 123-135

Abstrakt:

Od początku procesu transformacji rynkowej w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy z pozyskaniem kapitału na realizację działalności inwestycyjnej, dlatego też mówi się o małej innowacyjności przedsiębiorstw z tego sektora. Akcesja Polski do UE stworzyła nowe możliwości pozyskania kapitału, a tym samym rozwoju przedsiębiorstw z tego sektora. Dlatego też w artykule dokonano analizy porównawczej struktury inwestycji oraz źródeł ich finansowania w przedsiębiorstwach korzystających ze środków unijnych. Otrzymane wyniki odniesiono do danych dla całego polskiego sektora MSP. Przeprowadzona analiza wskazała, że środki strukturalne nie rozwiązują problemu finansowania działalności inwestycyjnej, ale mogą wyznaczać kierunki realizowanych inwestycji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120754

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information