Object

Title: Środki unijne a innowacje małych i średnich przedsiębiorstw

Title in english:

Union Funds and the Innovation Small and Medium Enterprises

Creator:

Wolański, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 423-433

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię wpływu środków unijnych na innowacyjność MSP. Badanie wykazuje znaczną rolę środków unijnych w poprawie innowacyjności przedsiębiorstw, które poprawę innowacyjności widzą poprzez dokonane inwestycje. Istotne są więc środki unijne w formie dotacji na inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich innowacyjność. Z badania wynika, iż wielkość przedsiębiorstwa ma duże znaczenie przy wpływie środków unijnych na ich innowacyjność. Im mniejsza firma, tym ma większe trudności w pozyskaniu takich środków. W efekcie znaczna grupa niewielkich firm nie otrzymuje środków unijnych i poziom ich innowacyjności nie ulega poprawie. W celu zmiany tej sytuacji należy przede wszystkim uprościć i usunąć wiele wymogów formalnych uzyskania środków z UE oraz ułatwić MSP dostęp do źródeł finansowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120835

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information