Object

Title: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim : analiza statystyczna

Title in english:

Foreign Direct Investment in Łódź Region : Statistical Analysis

Creator:

Różański, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 306-317

Abstrakt:

Przeprowadzona w latach 2006-2008 analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim wykazała uchwytny wzrost: liczby spółek, liczby osób zatrudnionych w tych spółkach, kapitału podstawowego, wartości sprzedaży i eksportu, inwestycji w nowe środki trwałe. Dominującą rolę w regionie łódzkim odgrywają spółki z udziałem kapitału zagranicznego zajmujące się przetwórstwem przemysłowym. Zbyt mało jest spółek średnich i dużych, dominują spółki małe. W roku 2008 nie nastąpił spadek zagranicznych inwestycji w regionie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120825

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information