Object

Title: Polska agencja promocji inwestycji zagranicznych w kontekście rozwiązań światowych

Title in english:

Polish Foreign Investment Promotion Agency in the Context of Global Solutions

Creator:

Kuźmińska-Haberla, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 180-188

Abstrakt:

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) są istotnym elementem gospodarki globalnej. Znaczenie BIZ dla rozwoju kraju wzmaga zainteresowanie ich przyciąganiem oraz tworzeniem programów promocji inwestycji. Te programy zwykle realizowane są przez agencje promocji inwestycji (API). Celem artykułu jest ukazanie specyfiki funkcjonowania polskiej agencji promującej inwestycje zagraniczne w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi na świecie. Analizie zostanie poddany sposób organizacji agencji, a także metody i zakres realizowanych przez nie funkcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119315

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information