Object

Title: Handel globalny i regionalny a innowacyjne wyzwania dla polski

Title in english:

Global and Regional Trade : Innovation Challenge for Poland

Creator:

Pluciński, Eugeniusz M.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 272-284

Abstrakt:

W referacie skoncentrowano się na analizie zmian w poziomie strukturalnej konkurencyjności polskiego handlu w okresie 20 lat transformacji systemowo-gospodarczej w kontekście efektów dobrobytowych gospodarki otwartej na poziomie klasycznego handlu międzynarodowego oraz regionalnego. Długookresowa analiza czynnikowej konkurencyjności eksportu oraz intensywności handlu wewnątrzgałęziowego dla lat 1989, 1992, 2002 i 2004-2008 opiera się na wskaźnikach RCA i IIT. Poza diagnozą autor określa wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką, mając na względzie tradycyjną komplementarność czynnikową polskiego eksportu, zatem względnie niską intensywność handlu wewnątrzgałęziowego, co rodzi m.in. tzw. koszt utraconych możliwości w UE. Wstępem do referatu jest prezentacja determinant handlu międzynarodowego od strony popytowej i podażowej. Słowa kluczowe: gospodarka otwarta, handel międzynarodowy, konkurencyjność strukturalna, Polska w UE, determinanty innowacyjności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119324

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information