Object

Title: Problematyka kryteriów konwergencji nominalnej w dobie kryzysu

Title in english:

The Problem of Nominal Convergence Criteria in Time of Crisis

Creator:

Michalczyk, Wawrzyniec

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 189-201

Abstrakt:

Autor publikacji dokonuje analizy wypełniania kryteriów konwergencji przez kraje Unii Europejskiej na tle zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej. Większość tendencji w tym zakresie wydaje się zgodna z przedstawionymi przesłankami teoretycznymi. Kryzys dotknął krajów europejskich z różną siłą, jednak spowodował, że państwa aspirujące do strefy euro zostały postawione w nowej sytuacji, wymagającej korekt ich strategii akcesyjnych. Podstawową tego przyczyną są istotne zmiany w wartościach referencyjnych kryteriów konwergencji oraz w zakresie ich wypełniania przez poszczególne kraje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119316

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information