Object

Title: Regulacje dotyczące konkurencji w regionalnych porozumieniach integracyjnych : studium porównawcze

Title in english:

Competition Related Provisions in the Regional Trade Agreements : a Comparative Study

Creator:

Michalski, Bartosz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 212-222

Abstrakt:

Liberalizacja handlu międzynarodowego oraz przepływów kapitałowych nieuchronnie intensyfikuje procesy konkurencji w krajowych gospodarkach. Poprzez stopniowe ujednolicanie porządków prawnych gospodarka światowa staje się nowym bytem, którego funkcjonowanie także powinno opierać się na pewnych zasadach, dlatego społeczność międzynarodowa podejmuje starania, by określić systemowe założenia ładu konkurencyjnego. Współpraca odbywa się zarówno na forach organizacji międzynarodowych (WTO, OECD, UNCTAD, ICN), jak i w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych. Te ostatnie są przedmiotem rozważań podjętych w tym artykule. Porównanie funkcjonujących konkurencyjnych rozwiązań ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje jakieś jedno dominujące podejście do ich tworzenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119318

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information