Object

Title: Model integracji europejskiej i jego przydatność dla integracji krajów mniej zaawansowanych w rozwoju

Title in english:

Model of the European Integration and Its Relevance for the Integration of Less Developed Countries

Creator:

Garlińska-Bielawska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 82-93

Abstrakt:

Dzisiejsza Unia Europejska stanowi inspirację i pewien wzór do naśladowania dla krajów z innych części świata, w tym dla krajów słabiej rozwiniętych. Na podstawie kilkudziesięcioletniego doświadczenia wydaje się, że model europejski jest jednak bardzo trudny do zastosowania w praktyce integracyjnej innych części świata. Praktyka integracji pokazuje coraz częstsze funkcjonowanie ugrupowań na różnym poziomie rozwoju. Świadczą o tym ostatnie rozszerzenia UE, Meksyk w NAFTA, planowana Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA) czy Laos, Kambodża i Wietnam w ASEAN.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119305

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information