Object

Title: Główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku w kontekście założeń i realizacji Programu Europa 2020

Title in english:

Main Social, Economic and Environmental Development Chalenges of the EU in the XXI Century Based on Europe 2020 Framework

Creator:

Walkowski, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 390-402

Abstrakt:

Autor skupia się na analizie podstawowych założeń Programu Europa 2020, mającego zapewnić państwom Unii Europejskiej w XXI wieku zrównoważony ekologicznie i społecznie, wysoki i stabilny poziom rozwoju gospodarczego. Ocenie podlega dyskusja na temat przyjętych przez Komisję Europejską priorytetów rozwojowych w kontekście przeciwdziałania skutkom bieżącego kryzysu gospodarczego, rosnącej globalnej konkurencji światowej ze strony pozostałych państw Triady i grupy BRIC, wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, wyczerpywania zasobów naturalnych oraz różnicy stanowisk wobec zaproponowanych rozwiązań wewnątrz UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119729

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information