Object

Title: Kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako regionu atrakcyjnego inwestycyjnie - studium przypadku

Title in english:

Creating of Silesian Voivodeship Image as an Investment Attractive Region - Case Study

Creator:

Michalik, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 202-211

Abstrakt:

Pozytywny wizerunek regionu jest stymulatorem rozwoju gospodarki regionalnej poprzez napływ inwestycji i wykwalifikowanej kadry, co wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców regionu. Wyrazisty wizerunek regionu przyczynia się do uwiarygodnienia przedstawianych inwestorom ofert i potwierdza miarę atrakcyjności dla lokalizacji inwestycji. Województwo śląskie jest regionem o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej, który cechuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza, stosunkowo chłonne rynki zbytu oraz duża dostępność transportowa. W procesie kształtowania wizerunku województwa śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych szczególnie duże znaczenie mają działania podejmowane przez władze samorządowe, dostępność funduszy strukturalnych oraz funkcjonowanie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119317

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information