Object

Title: Skutki członkostwa w strefie Schengen dla ruchu granicznego na pograniczu polsko-ukraińskim

Title in english:

Effects of the Schengen Zone Membership for Border Movements in the Borderland between Poland and Ukraine

Creator:

Kuśpit, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 172-179

Abstrakt:

Skutki związane z członkostwem Polski w strefie Schengen związane są z korzyściami, jakie wystąpiły w wyniku likwidacji kontroli na granicach z krajami Unii Europejskiej. Jednocześnie wystąpiły koszty wynikające ze zmiany zasad ruchu granicznego na polskiej granicy wschodniej, która stała się zewnętrzną granicą dla strefy Schengen. Badania przeprowadzone na terenach pogranicza polsko-ukraińskiego pozwalają na stwierdzenie, że wystąpiło znaczne zmniejszenie ruchu granicznego oraz spadły obroty handlowe na terenach przygranicznych. Ogólny bilans skutków członkostwa w strefie Schengen jest dla Polski jednoznacznie korzystny, jednak zmiany, jakie wystąpiły na granicy wschodniej, stanowią istotny problem w wymiarze regionalnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119314

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information