Object

Title: Mechanizmy kontrolne w zakładach ubezpieczeń w aspekcie Solvency II

Title in english:

Control Mechanisms in Insurance Companies in the Aspect of Solvency II

Creator:

Lament, Marzena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 163-172

Abstrakt:

Wdrożenie Dyrektywy Wypłacalność II, zgodnie z którą zakłady ubezpieczeń zostały zobligowane do wprowadzenia skutecznego systemu zarządzania, przyczynia się do wzrostu znaczenia mechanizmów kontrolnych. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu rozwiązań przyjętych w Dyrektywie Wypłacalność II na zasady funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, a także przedstawienie zasad ich wdrożenia. Rozważania zostały ujęte w dwóch zasadniczych grupach: korporacyjne mechanizmy kontrolne, gdzie przedstawiono zasady i skutki wdrożenia zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, oraz kultura korporacji, gdzie odniesiono się do kodeksów etycznych występujących w ubezpieczeniach oraz wymagań przewidzianych w dyrektywie w odniesieniu do osób pełniących kluczowe funkcje w zakładzie ubezpieczeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118607

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information