Object

Title: Wynik finansowy jako przedmiot polityki rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń

Title in english:

The Financial Result as The Accounting Policy Subject in an Insurance Company

Creator:

Lament, Marzanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 162-170

Abstrakt:

Zakłady ubezpieczeń jako instytucje finansowe mają odmienny od pozostałych jednostek gospodarczych sposób ustalania wyniku finansowego wynikający ze specyfiki ich działalności wpływającej na przyjęte rozwiązania w zakresie rachunkowości. Także podział wyniku finansowego w dużej mierze zdeterminowany jest względami bezpieczeństwa finansowego zakładów ubezpieczeń. Opracowanie wskazuje na podobieństwa i różnice w polityce rachunkowości zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do pozostałych podmiotów w obszarze wyniku finansowego, tj. w odniesieniu do zasad jego ustalania oraz podziału. Przedstawia także politykę podziału zysku w zakładach ubezpieczeń funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2005-2008.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120336

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information