Object

Title: Cechy małych i średnich przedsiębiorstw a polityka kredytowa banków - wzajemne relacje

Title in english:

Features of Small and Medium Enterprises Versus Credit Policy of Banks - Mutual Relation

Creator:

Wolański, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 388-396

Abstrakt:

Artykuł omawia relacje MŚP i banków w obszarze działalności kredytowe Przeprowadzona analiza wskazuje rozbieżne stanowiska obu sektorów i dowodzi, że rynek kredytów bankowych dla niewielkich podmiotów charakteryzuje brak uwzględnienia prze banki specyficznych cech MŚP oraz brak zrozumienia znaczenia kredytu i uwarunkowań postępowania banków przez MSP. Różne podejście banków i MŚP do kwestii związanych z kredytowaniem objawia się żądanymi wymaganiami przy udzieleniu kredytu, głównie w zakresie zabezpieczeń kredytu oraz określenia sytuacji finansowej MŚP. Dochodzą do tego różnice odnośnie do wysokości oprocentowania. Ponadto MŚP niechętnie korzystają z kapitałów obcych, a banki nie starają się przekonać ich do swojej oferty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120361

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information