Object

Title: Wpływ gwarancji zatrudnienia na wartość udziałów. Zarys problemu

Title in english:

Employment Guarantees Versus the Valuation of Business Interest. An Outline of the Problem

Creator:

Zarzecki, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 422-429

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony kluczowym konceptualnym aspektom wyceny prywatyzowanych firm. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące standardów wartości. Główna konkluzja artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że prywatyzowane firmy powinny być wyceniane bez uwzględniania wartości pakietów socjalnych - o ile odnosi się to do wyceny dokonywanej z punktu widzenia sprzedającego. Natomiast wycena przeprowadzana przez inwestora powinna ujmować zmniejszoną wartość biznesu wynikającą z dodatkowych obciążeń socjalnych po stronie kupującego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120366

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information