Object

Title: Wielkość przedsiębiorstwa a płynność finansowa - wyniki badań empirycznych

Title in english:

The Size of a Company and Financial Liquidity - the Results of Empirical Research

Creator:

Prędkiewicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 261-275

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano rezultaty badań empirycznych dotyczących płynności finansowej sektora MSP w Polsce. Przedstawiono mediany wskaźników płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich w latach 1995-2004. Zbadano, wykorzystując analizę wariancji, czy wielkość przedsiębiorstwa w ramach branż ma istotny wpływ na kształtowanie się wskaźników płynności finansowej. Badania potwierdziły, że oprócz przynależności branżowej, na poziom wskaźników płynności finansowej wpływ ma również rozmiar przedsiębiorstwa mierzony liczbą zatrudnionych osób.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120345

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information