Object

Title: Determinanty oddziałujące na rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw rolniczych

Title in english:

Factors Influencing Return on Equity in Agricultural Enterprises

Creator:

Franc-Dąbrowska, Justyna ; Porada-Rochoń, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 79-88

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz modelowych, które pozwoliły na specyfikację czynników kształtujących poziom wskaźnika rentowności kapitału własnego mikroprzedsiębiorstw rolniczych w łatach 2001-2007. Badane przedsiębiorstwa systematycznie zwiększały wskaźniki rentowności, przy niezmienionym poziomie zatrudnienia i wzroście wartości majątku. Stwierdzono, że przedsiębiorcy postępowali racjonalnie. Wyniki badań modelowych stanowią potwierdzenie relacji znanych z literatury przedmiotu, a determinanty ROA można podzielić na dwie grupy: wynikające ze skali działalności oraz kosztowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120325

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information