Object structure
Title:

Model procesu decyzyjnego funduszy venture capital w kontekście teorii podejmowania decyzji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Model of Decision-making Process of Venture Capital Funds in the Context of Decision-making Theory

Creator:

Grzech, Aleksandra

Subject and Keywords:

proces decyzyjny ; decyzje inwestycyjne ; venture capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 105-114

Abstrakt:

Z przeglądu modeli prezentowanych w literaturze polskiej oraz anglojęzycznej wynika, że proces podejmowania decyzji inwestycyjnej przez fundusze venture capital nie został usystematyzowany. Autorka referatu podjęła próbę usystematyzowania tego procesu, opierając się na teorii podejmowania decyzji. Za powszechnie stosowaną przez fundusze VC praktykę wyboru inwestycji można uznać: określenie strategii inwestycyjnej i kryteriów selekcji, wstępne poznanie biznesu, zapoznanie się z biznesplanem, przeprowadzenie due diligence, podjęcie decyzji. Działania te można odnieść do etapów procesu decyzyjnego, jaki jest opisywany w teorii podejmowania decyzji. Uwzględniając specyfikę działań funduszy oraz koncepcje obecne w teorii, autorka zaproponowała model procesu podejmowania decyzji przez fundusze venture capital.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: