Object structure
Title:

Źródła wartości przedsiębiorstw - wybrane aspekty teoretyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources Value Of Enterprises - Selected Theoretical Aspects

Creator:

Opałka, Agnieszka

Subject and Keywords:

finanse przedsiębiorstw ; zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 193-200

Abstrakt:

Podstawowym strategicznym celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości. Nie będzie ona skuteczna, jeśli nie zostaną rozpoznane wszystkie czynniki, które determinują wartość. W artykule zaprezentowano różne podejścia do klasyfikacji nośników wartości z punktu widzenia ich istotnego wpływu na generowanie wartości przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: