Object structure
Title:

EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

EBITDA and EBIDA as Simplified Measures of Operating Cash Flows in the Case of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange

Creator:

Welc, Jacek

Subject and Keywords:

EBITDA ; analiza finansowa ; przepływy pieniężne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 358-366

Abstrakt:

EBITDA i EBIDA to popularne uproszczone mierniki operacyjnych przepływów pieniężnych, wykorzystywane zarówno w analizach ryzyka kredytowego, jak i w wycenie spółek, W literaturze wskazuje się jednak liczne ich mankamenty, podkreślając tendencję do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (głównie w wyniku nieuwzględnienia zmian kapitału pracującego). Analiza danych spółek notowanych na GPW za lata 2007 i 2008 potwierdza wysoką niedokładność szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych dokonywanych na podstawie miar EBITDA i EBIDA. Niema] w 30% przypadków operacyjne przepływy pieniężne oszacowane na ich podstawie okazały się niezgodne co do znaku z przepływami rzeczywistymi. Miary te wykazują też tendencję do zawyżania rzeczywistych przepływów pieniężnych, a także wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych. Tak więc stosowanie EBITDA i EBIDA jako szacunkowych miar operacyjnych przepływów pieniężnych wiąże się z wysokim ryzykiem wyciągnięcia błędnych wniosków analitycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: