Object

Title: Sposobу optymalizacji kosztów strategii zabezpieczających

Title in english:

Optimizing Costs of Hedging Strategies

Creator:

Ożga, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 201-212

Abstrakt:

Niniejszy referat ma na celu przedstawienie instrumentów pochodnych i strategii, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa zabezpieczające się przed spadkami cen aktywów bazowych, a szczególnie kursów walutowych. Główny nacisk został położony na omówienie rozwiązań, które stanowią efektywne zabezpieczenie fizycznych ekspozycji przedsiębiorstw, a jednocześnie są dla nich bezpieczne, tzn. nie generują dodatkowego ryzyka. Ponadto wskazano strategie, w stosunku do których znany jest całkowity koszt ich poniesienia już w momencie zawarcia oraz sposoby ograniczenia wydatków z tego tytułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120371

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information