Object structure
Title:

Determinanty kapitału obrotowego netto w gospodarstwach rolniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Determinants of Working Capital Management in Agriculture Farms

Creator:

Mądra, Magdalena

Subject and Keywords:

kapitał obrotowy netto ; FADN ; struktura kapitału ; finansowanie działalności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 182-192

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono czynniki kształtujące poziom kapitału obrotowego netto w towarowych gospodarstwach rolniczych w Polsce. Modele regresji oszacowano w odniesieniu do lat 2004-2007 dla gospodarstw rolniczych prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN. Jako główny czynnik kształtujący spadek bądź wzrost wartości kapitału obrotowego netto przyjęto wskaźnik obrotowości aktywów trwałych. Wskazuje to na podejmowanie decyzji finansowych związanych z poziomem kapitału obrotowej podstawie efektywności gospodarowania aktywami trwałymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: