Object

Title: Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym

Title in english:

Polish Classical Methods for Forewarning Against a Collapse and their Application to Financial Markets

Creator:

Folwarski, Mateusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 71-78

Abstrakt:

Wśród wszystkich metod wczesnego ostrzegania przed upadłością analizowane zostały polskie metody klasyczne: metody oceny zdolności kredytowej, metoda Mączyńskiej, metoda Gabrusewicza oraz metoda Appanzellera. W sektorze bankowości komercyjnej w roku 2008 działały 52 banki. Analizie poddane zostały dwa banki funkcjonujące w sektorze klienta detalicznego. Do tego badania wykorzystano jedną z metod - metodę Mączyńskiej. Metoda ta wykazała, iż oba badane banki nie wykazują możliwości bankructwa. Wielkości miernika, który determinował sytuację w bankach, znacznie przekraczają minimalną wielkość do oceny bardzo dobrej. W Nordea Banku wielkość tego wskaźnika jest trzykrotnie wyższa aniżeli granica, której przekroczenie pozwala zaliczyć przedsiębiorstwo do grupy bardzo dobrych organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120324

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information