Object structure
Title:

Symptomy kryzysu a struktura finansowania przedsiębiorstw polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Symptoms of a Crisis Versus Financial Structure of Polish Corporations

Creator:

Iwin-Garzyńska, Jolanta

Subject and Keywords:

struktora kapitału ; źródła finansowania ; kryzys

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 115-125

Abstrakt:

W artykule przedstawiono badanie zmian w strukturze kapitału przedsiębiorstw polskich oraz podjęto próbę odnalezienia w niej symptomów kryzysu. Postawiono hipotezę, że na skutek ograniczenia akcji kredytowej przez banki, większego wykorzystania kredytu kupieckiego i zatorów płatniczych ulegnie zmianie struktura finansowania przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: