Object structure
Title:

Wycena małych przedsiębiorstw w warunkach polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Small Business Valuation under Polish Conditions

Creator:

Jaworski, Jacek

Subject and Keywords:

wycena przedsiębiorstw ; metody wyceny ; małe przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 126-133

Abstrakt:

Główne cele artykułu to: wskazanie na kluczowe determinanty i uwarunkowania wyceny mikro- i małego przedsiębiorstwa w warunkach polskich, a także krytyczny przegląd metod tejże wyceny. W pierwszej części opracowania omówione zostały przesłanki wzrostu znaczenia problematyki szacowania wartości małych przedsiębiorstw w Polsce, a także najważniejsze cechy specyficzne małych podmiotów w kontekście ich wyceny. Druga część poświęcona jest przeglądowi proponowanych w literaturze metod wyceny małych firm pod względem ich użyteczności i wiarygodności wyników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: