Object

Title: Wpływ polityki rachunkowości na ocenę zarządzania należnościami

Title in english:

Influence of Accounting Policy on the Evaluation Receivables Management

Creator:

Buk, Halina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 65-75

Abstrakt:

Ocena zarządzania należnościami jest jednym z podstawowych obszarów planowania strategicznego i operacyjnego oraz kontrolowania kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu znaleźć można liczne narzędzia pomiaru zarządzania należnościami, bazujące na informacjach ze standardowych sprawozdań finansowych. Dokonywana na tej podstawie ocena budzi jednak wiele zastrzeżeń, o ile nie uwzględnia się stosowanej przez przedsiębiorstwo polityki rachunkowości w zakresie wyceny i ujmowania w bilansie należności z różnorodnych tytułów. W artykule zwrócono uwagę na istotne instrumenty materialnej polityki bilansowej, mające wpływ na ocenę zarządzania należnościami. Scharakteryzowano także mierniki zarządzania należnościami mające dużą pojemność informacyjną dla podejmujących decyzje finansowe.

Publisher:

Uniwerytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118867

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information