Object structure
Title:

Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods of Measuring Non-Discretionary Accruals in Detecting Earnings Management Processes of Reporting Entities

Creator:

Piosik, Andrzej

Subject and Keywords:

discretionary accruals (zmiana rozliczeń międzyokresowych netto) ; kształtowanie wyników finansowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 478-490

Abstrakt:

W artykule przedstawiono postulaty pod kątem tworzenia modeli zmian rozliczeń międzyokresowych netto. Pod adresem opracowania modelu nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto zgłoszono następujące postulaty: (a) uwzględnienie korekt, w przypadku gdy pomiar całkowitych zmian rozliczeń bazuje na wynikach finansowych i przepływach pieniężnych; (b) uwzględnienie w zbiorze zmiennych objaśniających zmian przychodów w okresie lub zmian przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; (c) uwzględnienie zmiennej wyprzedzającej w postaci zmiany przychodów w następnym okresie lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; (d) tworzony model powinien w konsekwencji bazować na zmianach przychodów w danym okresie oraz w następnym okresie lub na zmianach przepływów pieniężnych w danym okresie i w następnym okresie

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: