Object

Title: Konsolidacja sprawozdań finansowych a ocena sytuacji finansowej grupy kapitałowej

Title in english:

Consolidation of Financial Statements and Financial Analysis of Capital Group

Creator:

Sikacz, Hanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 538-547

Abstrakt:

Konsekwencją przyjęcia różnych polityk bilansowych w zakresie: metody konsolidacji (wyceny udziałów), wyłączeń z konsolidacji, wyceny składników majątkowych i kapitałów, transakcji między jednostkami powiązanymi, jest zróżnicowany obraz sytuacji finansowej oceniany na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W zależności od wybranego obszaru związanego z konsolidacją można z różną siłą wpływać na zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Decyzje podejmowane w tych obszarach znajdują w konsekwencji odzwierciedlenie w ocenie sytuacji finansowej grupy kapitałowej, w tym we wskaźnikach finansowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118931

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information