Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu projektami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Accounting in Projects Management

Creator:

Koźmik, Magdalena

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; projekt ; budżetowanie projektu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 359-368

Abstrakt:

Rachunkowość zarządcza spełnia w zarządzaniu przedsiębiorstwami wiele istotnych funkcji. Zarządzanie projektami jest realizowaniem tych funkcji w odniesieniu do projektu. W artykule przedstawiono trudności, jakie występują w funkcji planowania (przede wszystkim szacowania kosztów projektu), oraz metody analizowania realizacji wykonania budżetu projektu. Budżet projektu jest swoistym planem realizacji danego przedsięwzięcia. Analiza odchyleń i różnic wykonania pomiędzy tym, co zostało zaplanowane, a tym, jak zostało zrealizowane, dostarcza istotnych informacji zarządzającym projektami. Z punktu widzenia zarządzających nieodzowna jest znajomość tych metod oraz umiejętności ich wykorzystania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: