Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza w Polsce po roku 1990

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Accounting in Poland after 1990

Creator:

Biadacz, Renata

Subject and Keywords:

controlling wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; rozwiązania controllingu wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 24-33

Abstrakt:

W warunkach transformacji polskiej gospodarki oraz postępu w prowadzeniu działalności gospodarczej, które dokonały się w XX wieku i nadal postępują, konieczne jest stosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami nowoczesnych narzędzi w zakresie rachunkowości. W ostatnim dwudziestoleciu (od około 1985 r.) obserwuje się dynamiczny rozwój rachunkowości zarządczej. Równolegle następują przemiany w zakresie badań w dziedzinie rachunkowości zarządczej, dotyczące zarówno jej zakresu przedmiotowego, jak i stosowanych metod badawczych. O rozwoju rachunkowości zarządczej pisało wielu, również polskich autorów. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją opracowania Rachunkowość zarządcza w Polsce w latach 1950-1990 i ma na celu przedstawienie rozwoju badań w zakresie rachunkowości zarządczej w Polsce po roku 1990 na podstawie literatury przedmiotu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: