Object

Title: Ekonomiczno-prawne uwarunkowania systemu rachunkowości

Title in english:

Economic And Legal Determinants Of Accounting System

Creator:

Hajduga, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 223-233

Abstrakt:

Rachunkowość rozwija się pod wpływem różnego rodzaju czynników, które stanowią determinantę systemu rachunkowości. W artykule zaprezentowano ogólną klasyfikację systemów rachunkowości według różnych autorów. W dalszej części skupiono się na czynnikach ekonomicznych, wywierających decydujący wpływ na kształt systemu rachunkowości w konkretnym państwie, takich jak: inflacja, rozwój korporacji międzynarodowych i rynków finansowych oraz powiązania między krajami, a także prawnych. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w artykule była analiza i krytyka literatury przedmiotu i aktów prawnych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118903

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information