Object structure
Title:

Wdrożenie controllingu jako czynnik wpływający na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controlling Implementation as a Factor Influencing the Improvement in Business Management

Creator:

Ebisch-Stenzel, Magdalena

Subject and Keywords:

controlling ; system informatyczny ; zarządzanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 156-166

Abstrakt:

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z podejmowaniem skutecznych decyzji, opartych na rzetelnych danych i analizach. Podstawową komórką organizacji, odpowiedzialną za dostarczanie tych danych, a także za nadzór nad prawidłowością zachodzących procesów ekonomicznych, jest controlling. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego przygotowania na płaszczyźnie organizacyjnej oraz informatycznej. Z powodu szerokiego zasobu dostępnych narzędzi informatycznych wspomagających pracę controllingu konieczne jest jasne sprecyzowanie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: