Object structure
Title:

Koszt kapitału w budżetowaniu długookresowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Cost of Capital in the Long-Term Budgeting

Creator:

Szczęsny, Wiesław

Subject and Keywords:

koszt kapitału ; struktura kapitału ; wartość inwestycji ; stopa zwrotu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 566-576

Abstrakt:

Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji o koszcie kapitału spółki, który stanowi podstawę szacowania wymaganej stopy zwrotu. Dyskusyjność problematyki wynika z arbitralności założeń w metodach jego kalkulacji. W artykule nawiązuję do założeń teoretycznych Modiglianiego-Millera, którzy analizowali koszt kapitału w warunkach substytucji kapitału własnego kapitałem obcym. Tezą artykułu jest to, że nie mniej ważnym czynnikiem kosztu kapitału jest zmiana wartości rynkowej spółki. Na tym tle podejmuję próbę wykazania, że wahania rynkowych cen akcji wpływają na poziom kosztu kapitału, a tym samym na ocenę efektywności inwestycji metodą wartości bieżącej netto.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: