Object structure
Title:

Mierniki dokonań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance Measures of Corporate Social Responsibility

Creator:

Jaworska, Elżbieta

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ; corporate social responsibility ; interesariusze ; mierniki dokonań

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 246-257

Abstrakt:

W artykule ukazano istotę oraz model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Przedstawiono również cele i oczekiwania interesariuszy ze względu na charakter relacji, jakie mają z przedsiębiorstwem. Ponadto zaproponowano ekonomiczne, społeczne i środowiskowe mierniki dokonań przedsiębiorstwa w aspekcie jego społecznej odpowiedzialności.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: