Object structure
Title:

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Controlling in an Energy Enterprise

Creator:

Bek-Gaik, Bogusława ; Surowiec, Anna

Subject and Keywords:

controlling finansowy ; strategiczna karta wyników ; energetyka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 13-23

Abstrakt:

Energetyka to branża, która nie może dyktować swoich cen na wytworzony produkt, jakim jest energia i ciepło. Ich poziom musi być uzasadniony wysokością ponoszonych kosztów. Przedsiębiorstwo potrzebuje zatem narzędzi, które zracjonalizują gospodarowanie zasobami w organizacji. Jednakże spadek kosztów jest dla organu regulującego informacją, iż firma może obniżyć wysokość taryf na następne okresy. W takiej sytuacji controlling, który z założenia koncentruje się na wynikach, powinien zmierzać do realizacji celów strategicznych. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu controllingu finansowego w sektorze energetycznym na tle tendencji wynikających z uwarunkowań rynkowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: