Object

Title: Pomiar efektywności systemu rachunkowości przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki rentowności

Title in english:

The Efficiency Measurement of the Enterprise's Accounting System Based on the Profitability Indicators

Creator:

Bujak, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 55-64

Abstrakt:

W artykule zaprezentowane zostały specyficzne wskaźniki rentowności, które mogą być wykorzystane do analizy i oceny efektywności sposobu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach. Omawiane wskaźniki ukazują związki, jakie występują między rachunkowością oraz całokształtem działalności danego podmiotu. Dzięki nim kadra kierownicza zyskuje możliwość objęcia sferą racjonalnego zarządzania także systemu rachunkowości, który przez to może funkcjonować efektywniej, wpływając na maksymalizację korzyści uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118847

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information