Object

Title: Zasady rachunku kosztów jako element polityki rachunkowości

Title in english:

Cost Account Principles as an Element of Accounting Policy

Creator:

Nowak, Edward

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 438-447

Abstrakt:

Rachunek kosztów jest instrumentem pomiaru rezultatów działalności w systemie rachunkowości jednostek gospodarczych. Pomiar kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej powinien być zgodny z określonymi normami rachunkowości. Przyjęte rozwiązania z zakresu rachunku kosztów są ważnym elementem zasad (polityki) rachunkowości jednostki. Ponadto zastosowane rozwiązania powinny służyć doskonaleniu systemu rachunku kosztów jako źródła informacji na potrzeby zarządzania. Ważna jest integracja przyjętych zasad rachunku kosztów z punktu widzenia potrzeb wymogów sprawozdawczości finansowej i wewnętrznych potrzeb zarządzania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118922

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information