Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza jako system wspomagający logistykę w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Accounting as a System Assisting Logistics in Enterprise

Creator:

Kowalak, Robert

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; logistyka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 322-332

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony zastosowaniu rachunkowości zarządczej jako systemu wspomagającego logistykę przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza i logistyka są bardzo ważnymi systemami w przedsiębiorstwie. Przy wdrażaniu nowych narzędzi w logistyce menedżerowie muszą dokonać między innymi kalkulacji kosztów logistyki przy wykorzystaniu informacji z rachunkowości zarządczej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: