Object structure
Title:

Szacowanie kapitału niematerialnego w organizacji wirtualnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Estimating the Intangible Capital in a Virtual Organization

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona

Subject and Keywords:

organizacja wirtualna ; kapitał niematerialny ; kapitał wiedzy ; kapitał ludzki ; kapitał organizacyjny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 107-116

Abstrakt:

Nowoczesne organizacje dążą do optymalizacji wykorzystania zasobów, którymi dysponują. Dotyczy to zarówno zasobów materialnych, jak i niematerialnych. W organizacjach wirtualnych oraz organizacjach uczących się, których działalność polega na świadczeniu usług wynikających z wiedzy pracowników, znaczenie kapitałów niematerialnych jest kluczowe. Toteż nowoczesna rachunkowości zarządcza poszukuje metod analizy źródeł i kosztów oraz metod skutecznego szacowania kapitałów niematerialnych. Artykuł ma na celu omówienie źródeł i wielkości kosztów oraz podstawowych metod szacowania wartości kapitału niematerialnego, jakim może dysponować organizacja wirtualna.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: