Object structure
Title:

Analiza ryzyka projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego - studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Analysis of Risk Project of Integrated Information System Implementation - Case Study

Creator:

Gościniak, Karolina ; Ossowski, Marek

Subject and Keywords:

analiza ; ryzyko ; projekt ; wdrożenie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 209-222

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i klasyfikacji ryzyka oraz sposobu analizy ryzyka w przedsiębiorstwie realizującym projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. W części teoretycznej artykułu autorzy przedstawili pojęcie ryzyka i jego klasyfikację oraz zagadnienie zarządzania ryzykiem projektu. Druga część opracowania poświęcona została analizie ryzyka projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: