Object

Title: System kontraktowania i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia a płynność finansowa podmiotów leczniczych

Title in english:

The Influence of National Health Fund's Contracting and Settlements System on Financial Liquidity

Creator:

Gajewski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 167-176

Abstrakt:

W artykule opisane są zasady rozliczeń finansowych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a podmiotami leczniczymi. Opisany mechanizm dokonywania płatności może być wykorzystany przez kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi do efektywniejszego wykorzystania lub dokładniejszego prognozowania stanu środków finansowych. Zaprezentowane tu czynniki wpływające na płynność finansową są również istotne dla podmiotów zewnętrznych dokonujących oceny sprawności działania podmiotów leczniczych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118898

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information