Object

Title: Wykorzystanie informacji z rachunkowości przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w wybranych firmach budowlanych. Studium przypadku

Title in english:

The Use of Accounting Information for Operational Decisions in Selected Building Companies. Case Study

Creator:

Nadolna, Bożena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 411-425

Abstrakt:

Celem artykułu jest poznanie relacji między pracą menedżera zarządzającego działalnością operacyjną a wykorzystywaniem przez niego informacji z rachunkowości. Do badań w tym zakresie zastosowano metodę studium przypadku. Badania przeprowadzono obserwując pracę sześciu menedżerów operacyjnych w trzech wybranych firmach budowlanych. Uzyskane wyniki potwierdzają, że informacje finansowe są w bardzo niewielkim są stopniu wykorzystywane w bieżącym podejmowaniu decyzji przez menedżerów zarządzających tą działalnością.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118920

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information