Object

Title: Okres prognozy dochodów jako element wyceny przedsiębiorstwa w koncepcji zarządzania ukierunkowanego na maksymalizację jego wartości (Value Based Management)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information